banner-topbar

Tất cả bài viết

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN SALE ONLINE

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN SALE ONLINE

Mô tả công việcTrực tiếp tư vấn khách hàng về sản phẩm của SAM trên các kênh Online có sẵn của công ty: Facebook, Instagram, Website, Shopee,...và các kênh tự phát triển (nếu có)Thực hiện...

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN SALE ONLINE

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN SALE ONLINE

Mô tả công việc:Trực tiếp tư vấn khách hàng về sản phẩm của SAM trên các kênh Online có sẵn của công ty: Facebook, Instagram, Website, Shopee,...và các kênh tự phát triển (nếu có)Thực hiện...

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN HR ADMIN

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN HR ADMIN

Mô tả công việc:Tiếp nhận và tổng hợp các yêu cầu, đề nghị tuyển dụng của các phòng ban trong Công tyLập kế hoạch tuyển dụng, lựa chọn hình thức đăng tuyển phù hợp với...